Dec 4, 2011

கொழும்பில் இத்தாலிய மொடல் அழகிகள்..! _Sri Lanka Design Festival நிகழ்வில் கலந்துகொள்வதற்காக இலங்கை வந்த இத்தாலிய மொடல் அழகிகள்
சிறப்பு விமானத்தில் இலங்கையின் பல்வேறு இடங்களுக்கும் சென்றனர். 
அவர்கள் கொழும்பு கங்காரம பகுதிக்கு வந்தபோது எடுக்கப்பட்ட படங்கள்

No comments: